Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Đặc trị: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g) giá rẻ

Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Đặc trị: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g)

Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Đặc trị: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g)

45.000
38.000  in stock
as of 13/10/2021 15:46

Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Chuyên trừ: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g) ✅Hoạt chất: Acetamiprid, Phụ gia ✅Công ty s

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng PARLO 20WP - Cứng Cây, Chống Đổ Ngã, Tạo Màu Lá Xanh, Tăng Sức Đề Kháng (Gói 1kg)

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng PARLO 20WP - Cứng Cây, Chống Đổ Ngã, Tạo Màu Lá Xanh, Tăng Sức Đề Kháng (Gói 1kg)

180.000
160.000  in stock
as of 13/10/2021 15:46

Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng PARLO 20WP  - Cứng Cây, Chống Đổ Ngã, Tạo Màu Lá Xanh, Tăng Sức Đề Kháng (Gói 1kg) ✅Hoạt chất: Paclobutrazol; Phụ gia, chất

Mua ngay: Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Đặc trị: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g)Mua ngay>> Thuốc Trừ Sâu ASCEND 20 SP – Đặc trị: Rầy nâu hại Lúa, Bọ trĩ hại Điều và Rệp sáp hại Cà phê (Gói 100g) giá rẻ